Ανασυρόμενα παράθυρα

Ανασυρόμενα παράθυρα τριών πλαισίων με ένα
σταθερό πλαίσιο στο κάτω μέρος και δύο κινούμενα