Σύστημα Σκίασης

Τέλεια λύση για ξενοδοχεία και εστιατόρια

Περισσότερα

Βιοκλιματική Πέργκολα

Η βιοκλιματική πέργκολα SRF 120n λειτουργεί με δύο
ανεξάρτητες επιλεκτικές κινήσεις. Η πρώτη αυτόνομη επιλογή κίνησης
των περσίδων είναι η ρύθμιση να γίνεται από 0° έως 85° ανάλογα με τις συνθήκες
που επιθυμεί ο χρήστης να επικρατούν κάτω από την πέργκολα.
Η δεύτερη επιλογή του χρήστη είναι εάν επιθυμεί οι περσίδες σκίσης
να κινηθούν ώστε να αφήσουν ανοικτό τα 2/3 της πέργκολας.

Για τον σχεδιασμό και τις προτεινόμενες λύσεις για κάθε βιοκλιματική
πέργκολα υπάρχει η δυνατότητα της εταιρείας μας να γίνει επίσκεψη στον
χώρο σας με σκοπό την αποτύπωση των διαστάσεων της επιλογής σας και
να σας προτείνουμε τις εφικτές λύσεις ως προς την τοποθέτηση.

Πέργκολα Αλουμινίου