Βιοκλιματική Πέργκολα

Η βιοκλιματική πέργκολα SRF 120n λειτουργεί με δύο
ανεξάρτητες επιλεκτικές κινήσεις. Η πρώτη αυτόνομη επιλογή κίνησης
των περσίδων είναι η ρύθμιση να γίνεται από 0° έως 85° ανάλογα με τις συνθήκες
που επιθυμεί ο χρήστης να επικρατούν κάτω από την πέργκολα.

Πέργκολα Αλουμινίου